MVĮ atsigavimas

Priemonė "Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui"

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-10

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000 eurų 

Atrankos kriterijai:

Prioritetinis

Pareiškėjo pajamų kritimas

Prioritetas suteikiamas paraiškėjamas, kurių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje,  2020 m. palyginant su 2019 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir 2021 m.  palyginant su 2019 m. daugiau kaip 5 proc.

Skaičiuojama  pagal formulę:

Formulė: Y = X1+ X2 /2, kur

X1 2020 m.  metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos  padalintos iš 2019 m. metinių pajamų iš savo pagamintos produkcijos, padaugintos iš 100 proc. (proc.);

X22021 m.  metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos padalintos iš 2019 m. metinių pajamų iš savo pagamintos produkcijos, padaugintos iš 100 proc. (proc.).;

Y – X1 ir X2 vidurkis (proc.).

 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį pajamų kritimą turinčių MVĮ projektams.

 

Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

Prioritetinis

MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis pritaikymas.

Vertinama ar pareiškėjas projekte yra nusimatęs įsigyti tikslines paslaugas, skirtas antikriziniam veiklos valdymo procesui, ir įsipareigoja jo išvadas pritaikyti įmonės veikloje iki projekto įgyvendinimo pabaigos.