MVĮ atsigavimas

Priemonė "Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui"

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2023-02-20

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10.000 Eur:

1) jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla – 10.000 Eur;

2) jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla, – 5.000 Eur.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


Nauja
. Inovacijų agentūros priemonės pristatymas https://www.youtube.com/watch?v=2QuwXzBjz8Q

 

El. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atsiųskite projekto aprašymą ir gaukite nemokamą konsultaciją ir kainos pasiūlymą:

1) kokia įmonės veikla, kada įregistruota įmonė, kokioje apskrityje veikia?

2) kokią savo produkciją gamina įmonė, ar 2019 m. savo pagamintos produkcijos pajamos viršijo 200.000 Eur?

3) ar 2020 m. pajamos sumažėjo daugiau kaip 10% (lyginant su 2019 m.)?

4) ar projekto metu bus įsigytos antikrizinės veiklos valdymos paslaugos (paslaugos iki 20.000 Eur be PVM, parama iki 10.000 Eur)?


Atrankos kriterijai:

Eil.

Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Balas

Svorio koef.

1.

Specialusis

Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus iki PĮP pateikimo veikianti MVĮ.

Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip trejus metus iki PĮP pateikimo.

Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.

 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

-

-

2.

Specialusis

Pareiškėjo metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, 2019 m. buvo didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc.

Vertinama, ar pareiškėjas buvo finansiškai pajėgi įmonė 2019 m. iki COVID-19 pandemijos, t. y. ar jos metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, yra didesnės negu 200 000 Eur, tačiau atėjus COVID-19 pandemijai jos sumažėjo daugiau kaip 10 proc. 2020 m., palyginti su 2019 m.

 

Pareiškėjo metinės pajamos už savo pagamintą produkciją 2019–2020 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros.

 

Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

-

-

3.

Prioritetinis

Pareiškėjo pajamų kritimas

Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių metinės pajamos už savo pagamintą produkciją
2019–2021 m. sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros ir kurių metinės pajamos už savo pagamintą produkciją 
2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir 2021 m., palyginti su 2019 m., – daugiau kaip 5 proc.

 

Skaičiuojama  pagal formulę

Y = (X1+ X2) /2, kurioje:

X1 – 100 − (2020 m. metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, kurios padalintos iš 2019 m. metinių pajamų, gautų už savo pagamintą produkciją, ir padaugintos iš 100 proc. (proc.));

X2 – 100 − (2021 m. metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, kurios padalintos iš 2019 m. metinių pajamų, gautų už savo pagamintą produkciją, ir padaugintos iš 100 proc. (proc.));

Y – X1 ir X2 vidurkis (proc.).

 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį pajamų kritimą turinčių MVĮ projektams.

Pavyzdys: X2019=201.000 Eur, X2020=180.000 Eur, X2021=190.000 Eur,

Y=(180.000/201.000+190.000/201.000)/2*100%=(89,6+94,5)/2%=92,0%

 

Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Šis kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

5

14

4.

Prioritetinis

MVĮ antikrizinio veiklos valdymo procesų praktinis pritaikymas.

Vertinama, ar pareiškėjas projekte yra numatęs įsigyti tikslines paslaugas, skirtas antikriziniam veiklos valdymo procesui, ir įsipareigoja jo išvadas pradėti taikyti įmonės veikloje iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

 

Balus gaus pareiškėjai, kurie PĮP yra numatę įsigyti tikslines paslaugas, skirtas antikriziniam veiklos valdymo procesui, ir įsipareigoja jo išvadas pradėti taikyti įmonės veikloje. Priešingu atveju balai pareiškėjui nesuteikiami.

5

6

Minimali privaloma surinkti balų suma

50

 

Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus)

100