Įgūdžiai MVĮ

Kvietimas galioja iki 2024-02-05

Finansuojama iki 50-70% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40.000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms; 100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.

 

MVĮ skaitmeninimas

Priemonė Skatinti įmones skaitmenizuotis

Kvietimas galioja iki 2023-10-02

Finansuojama iki 50% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra: 

1. 25.000 Eur e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui; 

2 .25.000 Eur vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai). 

3. 50.000 Eur vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją).  

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10.000 Eur. 

VVG parama verslo pradžiai

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane numatyta, kad įvairiuose šalies regionuose esančios vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendina vietos plėtros strategijas (VPS) ir teikia finansavimą verslo pradžiai kaimo vietovėse. 

Expo galimybės

Priemonė Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones

Planuojamas kvietimas 2023-06

Galimas finansavimas 100.000 Eur

Paramos intensyvumas 50%

Finansuojamos veiklos: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės (visa Lietuvos teritorija, išskyrus Vilniaus apskritį)