InoStartas

Kvietimas galioja iki 2023-03-31

Galimas finansavimas nuo 40.000 iki 200.000 Eur

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

Kvietimas galioja iki 2023-02-28

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Energetinis efektyvumas pramonei

Priemonė "Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos"

Poveiklė "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse"

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-11