Expo galimybės

Priemonė Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones

Planuojamas kvietimas 2023-06

Galimas finansavimas 100.000 Eur

Paramos intensyvumas 50%

Finansuojamos veiklos: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės (visa Lietuvos teritorija, išskyrus Vilniaus apskritį)