Paraiškos priimamos nuo 2023-05-01 iki 2023-06-30

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

Didžiausias išmokos dydis – 15 000 Eur.


2023 m. gegužės-birželio
kvietime pareiškėjų VED turi būti 4000-8000 Eur

2023 m. lapkričio-gruodžio kvietimo pavienių pareiškėjų planuojamas VED turės būti 8000-16000 Eur


2023 m. atrankos taisyklės:

Taikoma paraiškoms, kurios nepriklauso pienininkystės sektoriui:
 1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Tikrinama įgyvendinus verslo planą – skiriama 15 balų.
 1. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
 • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
 • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
 • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
 • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos paraišką, tikrinama įgyvendinus verslo planą:
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

 

Taikoma pieninės galvijininkystės paraiškoms:
 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 15 balų.
 1. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 20 balų;
 1. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas – skiriama 20 balų;
 
Taikoma visoms (tiek pienininkystės, tiek kitų žemės ūkio sektorių) paraiškoms:
 1. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
 1. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (su paraiška pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve):
 • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
 • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
 1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų.
 1. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal priemonės veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, skiriama 10 balų.

* * *

VIETOVĖS, KURIOSE ESAMA DIDESNIO INTENSYVUMO GAMTINIŲ KLIŪČIŲ

(IKI 32 BALŲ IMTINAI)

Eil. Nr.

Savivaldybė

Seniūnija / Miestas / Savivaldybė

Žemės kokybės

balai

 
 
 

Iš viso

161

x

 

1

Alytaus rajono savivaldybė

Alovės seniūnija

31,9

 

2

Alytaus rajono savivaldybė

Daugų seniūnija

30,88

 

3

Alytaus rajono savivaldybė

Nemunaičio seniūnija

27,24

 

4

Alytaus rajono savivaldybė

Pivašiūnų seniūnija

29,57

 

5

Alytaus rajono savivaldybė

Raitininkų seniūnija

30,83

 

6

Anykščių rajono savivaldybė

Andrioniškio seniūnija

32,31

 

7

Anykščių rajono savivaldybė

Skiemonių seniūnija

30,14

 

8

Birštono savivaldybė

Birštono miestas

31,05

 

9

Druskininkų savivaldybė

Leipalingio seniūnija

30,77

 

10

Druskininkų savivaldybė

Viečiūnų seniūnija

29,32

 

11

Druskininkų savivaldybė

Druskininkų miestas

30,4

 

12

Elektrėnų savivaldybė

Beižionių seniūnija

30,67

 

13

Elektrėnų savivaldybė

Pastrėvio seniūnija

30,46

 

14

Elektrėnų savivaldybė

Semeliškių seniūnija

27,67

 

15

Elektrėnų savivaldybė

Vievio seniūnija

31,14

 

16

Ignalinos rajono savivaldybė

Ignalinos miesto seniūnija

26,91

 

17

Ignalinos rajono savivaldybė

Ignalinos seniūnija

29,42

 

18

Ignalinos rajono savivaldybė

Kazitiškio seniūnija

30,72

 

19

Ignalinos rajono savivaldybė

Linkmenų seniūnija

28,8

 

20

Ignalinos rajono savivaldybė

Rimšės seniūnija

30,8

 

21

Ignalinos rajono savivaldybė

Vidiškių seniūnija

29,37

 

22

Jonavos rajono savivaldybė

Šveicarijos seniūnija

29,87

 

23

Jonavos rajono savivaldybė

Ruklos seniūnija

30,5

 

24

Jurbarko rajono savivaldybė

Jurbarko miesto seniūnija

30,65

 

25

Jurbarko rajono savivaldybė

Viešvilės seniūnija

30,9

 

26

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Žiežmarių seniūnija

27,05

 

27

Kalvarijos savivaldybė

Liubavo seniūnija

31,38

 

28

Kauno rajono savivaldybė

Ežerėlio seniūnija

23,24

 

29

Kauno rajono savivaldybė

Kačerginės seniūnija

25,22

 

30

Kauno rajono savivaldybė

Kulautuvos seniūnija

24,79

 

31

Kauno rajono savivaldybė

Zapyškio seniūnija

28,67

 

32

Kelmės rajono savivaldybė

Kelmės seniūnija

32,22

 

33

Kelmės rajono savivaldybė

Kražių seniūnija

32,11

 

34

Klaipėdos rajono savivaldybė

Agluonėnų seniūnija

28,75

 

35

Lazdijų rajono savivaldybė

Būdviečio seniūnija

32,14

 

36

Lazdijų rajono savivaldybė

Kapčiamiesčio seniūnija

26,78

 

37

Lazdijų rajono savivaldybė

Kučiūnų seniūnija

30,16

 

38

Lazdijų rajono savivaldybė

Lazdijų miesto seniūnija

32,25

 

39

Lazdijų rajono savivaldybė

Lazdijų seniūnija

31,04

 

40

Lazdijų rajono savivaldybė

Noragėlių seniūnija

28,05

 

41

Lazdijų rajono savivaldybė

Seirijų seniūnija

29,15

 

42

Lazdijų rajono savivaldybė

Šlavantų seniūnija

29,28

 

43

Lazdijų rajono savivaldybė

Šventežerio seniūnija

30,56

 

44

Lazdijų rajono savivaldybė

Veisiejų seniūnija

29,71

 

45

Marijampolės savivaldybė

Degučių seniūnija

22,77

 

46

Molėtų rajono savivaldybė

Balninkų seniūnija

31,06

 

47

Molėtų rajono savivaldybė

Čiulėnų seniūnija

31,44

 

48

Molėtų rajono savivaldybė

Dubingių seniūnija

28,23

 

49

Molėtų rajono savivaldybė

Giedraičių seniūnija

30,58

 

50

Molėtų rajono savivaldybė

Inturkės seniūnija

31,13

 

51

Molėtų rajono savivaldybė.

Joniškio seniūnija

30,29

 

52

Molėtų rajono savivaldybė

Luokesos seniūnija

29,55

 

53

Molėtų rajono savivaldybė

Mindūnų seniūnija

32,45

 

54

Molėtų rajono savivaldybė

Suginčių seniūnija

30,85

 

55

Molėtų rajono savivaldybė

Videniškių seniūnija

29,36

 

56

Molėtų rajono savivaldybė

Molėtų miestas

25,05

 

57

Plungės rajono savivaldybė

Alsėdžių seniūnija

26,97

 

58

Plungės rajono savivaldybė

Babrungo seniūnija

27,58

 

59

Plungės rajono savivaldybė

Paukštakių seniūnija

29,02

 

60

Plungės rajono savivaldybė

Platelių seniūnija

28,28

 

61

Plungės rajono savivaldybė

Plungės miesto seniūnija

31,8

 

62

Plungės rajono savivaldybė

Žemaičių Kalvarijos seniūnija

30,12

 

63

Plungės rajono savivaldybė

Žlibinų seniūnija

31,36

 

64

Prienų rajono savivaldybė

Prienų seniūnija

25,65

 

65

Prienų rajono savivaldybė

Stakliškių seniūnija

31,72

 

66

Radviliškio rajono savivaldybė

Radviliškio miesto seniūnija

28,94

 

67

Rietavo savivaldybė

Daugėdų seniūnija

31,57

 

68

Rietavo savivaldybė

Rietavo miesto seniūnija

29,93

 

69

Rokiškio rajono savivaldybė

Jūžintų seniūnija

31,69

 

70

Rokiškio rajono savivaldybė

Kriaunų seniūnija

29,7

 

71

Rokiškio rajono savivaldybė

Obelių seniūnija

31,17

 

72

Skuodo rajono savivaldybė

Barstyčių seniūnija

31,09

 

73

Skuodo rajono savivaldybė

Skuodo miesto seniūnija

31,09

 

74

Šalčininkų rajono savivaldybė

Akmenynės seniūnija

32,45

 

75

Šalčininkų rajono savivaldybė

Baltosios Vokės seniūnija

24,12

 

76

Šalčininkų rajono savivaldybė

Butrimonių seniūnija

31,96

 

77

Šalčininkų rajono savivaldybė

Dainavos seniūnija

31,9

 

78

Šalčininkų rajono savivaldybė

Dieveniškių seniūnija

30,71

 

79

Šalčininkų rajono savivaldybė

Eišiškių seniūnija

31,09

 

80

Šalčininkų rajono savivaldybė

Pabarės seniūnija

32,44

 

81

Šalčininkų rajono savivaldybė

Turgelių seniūnija

30,83

 

82

Šiaulių rajono savivaldybė

Kuršėnų miesto seniūnija

31,03

 

83

Šilalės rajono savivaldybė

Bijotų seniūnija

29,7

 

84

Šilalės rajono savivaldybė

Laukuvos seniūnija

31,66

 

85

Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės kaimiškoji seniūnija

31,95

 

86

Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės miesto seniūnija

22,71

 

87

Šilalės rajono savivaldybė

Traksėdžio seniūnija

30,58

 

88

Šilalės rajono savivaldybė

Upynos seniūnija

32,11

 

89

Šilalės rajono savivaldybė

Žadeikių seniūnija

30,97

 

90

Šilutės rajono savivaldybė

Juknaičių seniūnija

30,91

 

91

Šilutės rajono savivaldybė

Saugų seniūnija

30,06

 

92

Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės seniūnija

30,01

 

93

Širvintų rajono savivaldybė

Kernavės seniūnija

28,23

 

94

Švenčionių rajono savivaldybė

Kaltanėnų seniūnija

31,34

 

95

Švenčionių rajono savivaldybė

Labanoro seniūnija

26,65

 

96

Švenčionių rajono savivaldybė

Pabradės miestas

25,11

 

97

Švenčionių rajono savivaldybė

Sarių seniūnija

30,61

 

98

Švenčionių rajono savivaldybė

Strūnaičio seniūnija

28,82

 

99

Švenčionių rajono savivaldybė

Švenčionėlių miestas

28,87

 

100

Švenčionių rajono savivaldybė

Švenčionių miestas

28,74

 

101

Švenčionių rajono savivaldybė

Švenčionių seniūnija

29,42

 

102

Tauragės rajono savivaldybė

Tauragės miesto seniūnija

26,72

 

103

Telšių rajono savivaldybė

Gadūnavo seniūnija

30,81

 

104

Telšių rajono savivaldybė

Luokės seniūnija

30,42

 

105

Telšių rajono savivaldybė

Ryškėnų seniūnija

30,67

 

106

Telšių rajono savivaldybė

Varnių seniūnija

31,02

 

107

Telšių rajono savivaldybė

Žarėnų seniūnija

28,84

 

108

Trakų rajono savivaldybė

Aukštadvario seniūnija

28,0

 

109

Trakų rajono savivaldybė

Grendavės seniūnija

27,75

 

110

Trakų rajono savivaldybė

Lentvario seniūnija

28,42

 

111

Trakų rajono savivaldybė.

Onuškio seniūnija

29,68

 

112

Trakų rajono savivaldybė

Rūdiškių seniūnija

30,35

 

113

Trakų rajono savivaldybė

Senųjų Trakų seniūnija

30,75

 

114

Trakų rajono savivaldybė

Trakų seniūnija

26,85

 

115

Ukmergės rajono savivaldybė

Šešuolių seniūnija

31,93

 

116

Ukmergės rajono savivaldybė

Želvos seniūnija

29,28

 

117

Utenos rajono savivaldybė

Daugailių seniūnija

29,58

 

118

Utenos rajono savivaldybė

Kuktiškių seniūnija

28,32

 

119

Utenos rajono savivaldybė

Leliūnų seniūnija

31,13

 

120

Utenos rajono savivaldybė

Saldutiškio seniūnija

29,75

 

121

Utenos rajono savivaldybė

Sudeikių seniūnija

30,3

 

122

Utenos rajono savivaldybė

Tauragnų seniūnija

27,41

 

123

Utenos rajono savivaldybė

Utenos miesto seniūnija

28,63

 

124

Utenos rajono savivaldybė

Utenos seniūnija

30,8

 

125

Utenos rajono savivaldybė

Užpalių seniūnija

31,45

 

126

Utenos rajono savivaldybė

Vyžuonų seniūnija

31,29

 

127

Varėnos rajono savivaldybė

Jakėnų seniūnija

30,38

 

128

Varėnos rajono savivaldybė

Kaniavos seniūnija

32,37

 

129

Varėnos rajono savivaldybė

Marcinkonių seniūnija

27,7

 

130

Varėnos rajono savivaldybė

Matuizų seniūnija

29,19

 

131

Varėnos rajono savivaldybė

Merkinės seniūnija

29,99

 

132

Varėnos rajono savivaldybė

Valkininkų seniūnija

29,71

 

133

Varėnos rajono savivaldybė

Varėnos seniūnija

30,17

 

134

Vilniaus rajono savivaldybė

Avižienių seniūnija

31,88

 

135

Vilniaus rajono savivaldybė

Bezdonių seniūnija

29

 

136

Vilniaus rajono savivaldybė

Buivydžių seniūnija

31,49

 

137

Vilniaus rajono savivaldybė

Juodšilių seniūnija

30,9

 

138

Vilniaus rajono savivaldybė

Kalvelių seniūnija

27,9

 

139

Vilniaus rajono savivaldybė

Lavoriškių seniūnija

29,63

 

140

Vilniaus rajono savivaldybė

Maišiagalos seniūnija

31,57

 

141

Vilniaus rajono savivaldybė

Marijampolio seniūnija

32,03

 

142

Vilniaus rajono savivaldybė

Nemenčinės miesto seniūnija

31,42

 

143

Vilniaus rajono savivaldybė

Nemenčinės seniūnija

30,57

 

144

Vilniaus rajono savivaldybė

Nemėžio seniūnija

28,44

 

145

Vilniaus rajono savivaldybė

Paberžės seniūnija

31,4

 

146

Vilniaus rajono savivaldybė

Riešės seniūnija

31,1

 

147

Vilniaus rajono savivaldybė

Rukainių seniūnija

32,06

 

148

Vilniaus rajono savivaldybė

Sudervės seniūnija

29,2

 

149

Vilniaus rajono savivaldybė

Sužionių seniūnija

30,03

 

150

Vilniaus rajono savivaldybė

Zujūnų seniūnija

31,39

 

151

Visagino savivaldybė

Visagino savivaldybė

27,6

 

152

Zarasų rajono savivaldybė

Antalieptės seniūnija

30,71

 

153

Zarasų rajono savivaldybė

Antazavės seniūnija

29,03

 

154

Zarasų rajono savivaldybė

Degučių seniūnija

29,89

 

155

Zarasų rajono savivaldybė

Dusetų seniūnija

29,41

 

156

Zarasų rajono savivaldybė

Imbrado seniūnija

30,1

 

157

Zarasų rajono savivaldybė

Salako seniūnija

28,06

 

158

Zarasų rajono savivaldybė

Suvieko seniūnija

30,8

 

159

Zarasų rajono savivaldybė

Turmanto seniūnija

30,86

 

160

Zarasų rajono savivaldybė

Zarasų miesto seniūnija

30,89

 

161

Zarasų rajono savivaldybė

Zarasų seniūnija

30,42

 

VIETOVĖS, KURIOSE ESAMA MAŽESNIO INTENSYVUMO GAMTINIŲ KLIŪČIŲ

(IKI 34 BALŲ IMTINAI)

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Seniūnija

Žemės kokybės balai

 
 
 

Iš viso

59

x

 

1

Alytaus rajono savivaldybė

Butrimonių seniūnija

34,4

 

2

Alytaus rajono savivaldybė

Miroslavo seniūnija

32,88

 

3

Alytaus rajono savivaldybė

Punios seniūnija

33,03

 

4

Anykščių rajono savivaldybė

Kurklių seniūnija

32,89

 

5

Anykščių rajono savivaldybė

Svėdasų seniūnija

33,26

 

6

Elektrėnų savivaldybė

Kazokiškių seniūnija

32,73

 

7

Elektrėnų savivaldybė

Kietaviškių seniūnija

32,80

 

8

Ignalinos rajono savivaldybė

Ceikinių seniūnija

34,19

 

9

Ignalinos rajono savivaldybė

Dūkšto seniūnija

32,63

 

10

Ignalinos rajono savivaldybė

Naujojo Daugėliškio seniūnija

33,96

 

11

Jonavos rajono savivaldybė

Jonavos miesto seniūnija

32,50

 

12

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kruonio seniūnija

33,63

 

13

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Nemaitonių seniūnija

32,88

 

14

Kalvarijos savivaldybė

Sangrūdos seniūnija

33,32

 

15

Kauno rajono savivaldybė

Neveronių seniūnija

34,23

 

16

Kauno rajono savivaldybė

Vilkijos seniūnija

33,41

 

17

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kazlų Rūdos seniūnija

34,39

 

18

Kelmės rajono savivaldybė

Kukečių seniūnija

34,16

 

19

Kelmės rajono savivaldybė

Tytuvėnų seniūnija

33,78

 

20

Kelmės rajono savivaldybė

Užvenčio seniūnija

34,09

 

21

Klaipėdos rajono savivaldybė

Endriejavo seniūnija

33,51

 

22

Klaipėdos rajono savivaldybė

Priekulės seniūnija

34,38

 

23

Mažeikių rajono savivaldybė

Sedos seniūnija

33,11

 

24

Molėtų rajono savivaldybė

Alantos seniūnija

32,62

 

25

Pagėgių savivaldybė

Vilkyškių seniūnija

32,76

 

26

Raseinių rajono savivaldybė

Šiluvos seniūnija

33,25

 

27

Rietavo savivaldybė

Medingėnų seniūnija

32,92

 

28

Rietavo savivaldybė

Rietavo seniūnija

33,79

 

29

Rokiškio rajono savivaldybė

Juodupės seniūnija

33,52

 

30

Rokiškio rajono savivaldybė

Rokiškio miesto seniūnija

33,45

 

31

Šalčininkų rajono savivaldybė

Gerviškių seniūnija

32,76

 

32

Šalčininkų rajono savivaldybė

Jašiūnų seniūnija

34,16

 

33

Šalčininkų rajono savivaldybė

Kalesninkų seniūnija

33,31

 

34

Šalčininkų rajono savivaldybė

Poškonių seniūnija

33,67

 

35

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų seniūnija

34,25

 

36

Šilalės rajono savivaldybė

Bilionių seniūnija

32,99

 

37

Šilalės rajono savivaldybė

Kvėdarnos seniūnija

32,83

 

38

Šilalės rajono savivaldybė

Pajūrio seniūnija

32,88

 

39

Šilalės rajono savivaldybė

Palentinio seniūnija

32,61

 

40

Šilutės rajono savivaldybė

Gardamo seniūnija

33,83

 

41

Šilutės rajono savivaldybė

Katyčių seniūnija

33,32

 

42

Šilutės rajono savivaldybė

Švėkšnos seniūnija

33,3

 

43

Šilutės rajono savivaldybė

Usėnų seniūnija

33,7

 

44

Šilutės rajono savivaldybė

Vainuto seniūnija

34,47

 

45

Šilutės rajono savivaldybė

Žemaičių Naumiesčio seniūnija

33,48

 

46

Širvintų rajono savivaldybė

Jauniūnų seniūnija

33,4

 

47

Širvintų rajono savivaldybė

Zibalų seniūnija

33,69

 

48

Švenčionių rajono savivaldybė

Cirkliškio seniūnija

32,89

 

49

Švenčionių rajono savivaldybė

Magūnų seniūnija

33,91

 

50

Švenčionių rajono savivaldybė

Pabradės seniūnija

33,82

 

51

Švenčionių rajono savivaldybė

Švenčionėlių seniūnija

32,73

 

52

Telšių rajono savivaldybė

Viešvėnų seniūnija

33,9

 

53

Trakų rajono savivaldybė

Paluknio seniūnija

33,51

 

54

Varėnos rajono savivaldybė

Vydenių seniūnija

32,52

 

55

Vilniaus rajono savivaldybė

Dūkštų seniūnija

34,49

 

56

Vilniaus rajono savivaldybė

Medininkų seniūnija

33,83

 

57

Vilniaus rajono savivaldybė

Mickūnų seniūnija

33,78

 

58

Vilniaus rajono savivaldybė

Pagirių seniūnija

34,0

 

59

Vilniaus rajono savivaldybė

Rudaminos seniūnija

32,71

 

 

20.1.2. prie intensyvaus karsto zonos, kurioje kliūtis ūkininkavimui sukelia intensyvaus karsto reiškiniai, priskiriamos:

 

20.1.2.1. Biržų rajono savivaldybėje – Pabiržės, Pačeriaukštės ir Širvėnos seniūnijos;

 

20.1.2.2. Pasvalio rajono savivaldybėje – Krinčino, Pasvalio miesto, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų seniūnijos;

 

 

20.2.2. prie potvynių užliejamų teritorijų, kuriose kliūtis ūkininkavimui sukelia periodiškai pasikartojantys potvyniai arba yra reali šių potvynių grėsmė, priskiriamos:

 

20.2.2.1. Pagėgių savivaldybėje – Lumpėnų, Stoniškių seniūnijos;

 

20.2.2.2. Šilutės rajono savivaldybėje – Kintų, Rusnės seniūnijos.